सूचनाको हक


Document Archieve
Title Size Type View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 1 वर्ष पहिले
23 May 2019 - 08:21:49
application/pdf View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 1 वर्ष पहिले
23 May 2019 - 08:21:49
application/pdf View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 9 महिना पहिले
16 Jan 2020 - 12:44:25
application/pdf View Download

You can register your complaints through the following means