सूचना


Document Archieve
Title Size Type View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाको आ.व. २०७७/७८ मा संचालन हुने रैथाने वाली प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 हप्ता पहिले
18 Oct 2020 - 11:57:35
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाको आ.व. २०७७/७८ मा संचालन हुने कागती तथा सुन्तला मिसन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 हप्ता पहिले
18 Oct 2020 - 11:56:52
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाको आ.व. २०७७/७८ मा संचालन हुने रामपुर-रोल्पा सडक लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम/ मकै मिसन कार्यक्रम र आलु मिसन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 हप्ता पहिले
18 Oct 2020 - 11:56:26
pdf View Download
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक सम्बन्धि कार्यक्रमको म्याद थप सम्बन्धि सूचना 1 हप्ता पहिले
16 Oct 2020 - 12:51:34
jpg View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाबाट आ.ब. २०७७/७८ मा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव सम्बंदी सूचना 2 हप्ता पहिले
08 Oct 2020 - 12:55:28
pdf View Download
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोजना अन्तर्गत ब्लक विकास कार्यक्रमको सूचना 1 महिना पहिले
28 Sep 2020 - 11:14:32
jpg View Download
सुचिकृत सम्बन्धमा 2 महिना पहिले
17 Aug 2020 - 15:30:12
pdf View Download
सुचिकृत सम्बन्धमा 2 महिना पहिले
17 Aug 2020 - 15:27:21
jpg View Download
अमेरिकन फौजी किरा सम्बन्धि कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा अत्यन्त जरुरि सूचना 4 महिना पहिले
31 May 2020 - 15:29:47
jpeg View Download
PMAMP अन्तर्गत ब्लक/पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएका विवरण | 5 महिना पहिले
14 May 2020 - 12:17:31
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ संचालनका लागि छनौट भएका आवेदकको सुची 7 महिना पहिले
19 Mar 2020 - 14:17:54
pdf View Download
पाल्पा महोत्सव २०७६ सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचाना 8 महिना पहिले
09 Feb 2020 - 10:23:40
jpeg View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 9 महिना पहिले
09 Jan 2020 - 10:15:44
pdf View Download
अभियानमुखी (कागती/सुन्तला मिसन) कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचाना 10 महिना पहिले
27 Dec 2019 - 07:35:32
pdf View Download
पकेट/ ब्लक विकास कार्यक्रम 10 महिना पहिले
23 Dec 2019 - 05:35:07
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचाना 10 महिना पहिले
23 Dec 2019 - 05:33:30
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ 11 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 12:12:22
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६कार्ययोजनाको ढाँचा 11 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 03:51:23
jpeg View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ निवेदनको ढाँचा 11 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 03:50:20
jpeg View Download
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 11 महिना पहिले
08 Nov 2019 - 03:26:15
pdf View Download
आर्थिक प्रस्ताव छनौटको आशयको सूचना 1 वर्ष पहिले
02 Oct 2019 - 02:35:23
jpeg View Download
कृषि प्राविधिक सेवा करार सम्बन्धि सूचना 1 वर्ष पहिले
01 Oct 2019 - 04:49:25
jpg View Download
प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना 1 वर्ष पहिले
26 Sep 2019 - 22:55:31
jpg View Download

You can register your complaints through the following means