सूचना


Document Archieve
Title Size Type View Download
अमेरिकन फौजी किरा सम्बन्धि कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा अत्यन्त जरुरि सूचना 2 महिना पहिले
31 May 2020 - 15:29:47
jpeg View Download
PMAMP अन्तर्गत ब्लक/पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट भएका विवरण | 2 महिना पहिले
14 May 2020 - 12:17:31
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ संचालनका लागि छनौट भएका आवेदकको सुची 4 महिना पहिले
19 Mar 2020 - 14:17:54
pdf View Download
पाल्पा महोत्सव २०७६ सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचाना 5 महिना पहिले
09 Feb 2020 - 10:23:40
jpeg View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 6 महिना पहिले
09 Jan 2020 - 10:15:44
pdf View Download
अभियानमुखी (कागती/सुन्तला मिसन) कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचाना 7 महिना पहिले
27 Dec 2019 - 07:35:32
pdf View Download
पकेट/ ब्लक विकास कार्यक्रम 7 महिना पहिले
23 Dec 2019 - 05:35:07
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचाना 7 महिना पहिले
23 Dec 2019 - 05:33:30
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ 8 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 12:12:22
pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६कार्ययोजनाको ढाँचा 8 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 03:51:23
jpeg View Download
कृषि विकास कार्यक्रम २०७६ निवेदनको ढाँचा 8 महिना पहिले
24 Nov 2019 - 03:50:20
jpeg View Download
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 8 महिना पहिले
08 Nov 2019 - 03:26:15
pdf View Download
आर्थिक प्रस्ताव छनौटको आशयको सूचना 10 महिना पहिले
02 Oct 2019 - 02:35:23
jpeg View Download
कृषि प्राविधिक सेवा करार सम्बन्धि सूचना 10 महिना पहिले
01 Oct 2019 - 04:49:25
jpg View Download
प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना 10 महिना पहिले
26 Sep 2019 - 22:55:31
jpg View Download

You can register your complaints through the following means